Wat fijn dat we in de woonplaats hartelijkheid ervaren. Samen staan we sterk. In deze tijd van zelfbeheersing is hartelijkheid meer voelbaar en zichtbaar door die 1.5 meter afstand. Je kunt op verschillende manieren laten merken dat de ander jouw onverdeelde aandacht heeft. Bijvoorbeeld door iemand in de ogen te kijken, even bemoedigend te knikken of af en toe kort samen te vatten wat de ander vertelt. Op die manier laat je de ander weten dat hij of zij gehoord wordt en moedig je aan om vooral verder te vertellen. Stel je open en eerlijk op en deel iets wat je hebt meegemaakt, waar je je zorgen over maakt, wat je moeilijk vindt. Als jij zelfs persoonlijke informatie durft te delen, schept dat vertrouwen. Dat maak het voor anderen makkelijker om hetzelfde te doen. Waarbij stiltes die vallen heel gewoon zijn. Laat ze er gewoon zijn. Die dragen bij aan het samen verbonden zijn.

Tijdens een cursus Menselijke Waarden kregen wij cursisten de volgende opdracht: Ieder kreeg een ballon om op te blazen, waarna we onze naam met viltstift erop schreven. Toen gooiden we de ballonnen de ruimte in, terwijl de cursusleidster ze husselde. Daarna kregen we vijf minuten om de ballon met de eigen naam erop te vinden. We renden rond en toen de tijd op was, had nog steeds niet ieder de eigen ballon gevonden. Daarna zei de leidster ons om de dichtst bij zijnde ballon op te pakken en die aan de persoon te geven wiens naam erop stond. In minder dan twee minuten had iedereen de eigen ballon. Ballonnen zijn als geluk. Niemand vindt geluk als je het enkel voor jezelf zoekt. Terwijl als iedereen investeert in elkaars geluk, vinden we ons eigen geluk het snelst. Ook maakten we tijdens die bijeenkomst gezamenlijk een hart van houtsnippers als labyrint en ieder liep van buiten naar binnen, de kaars in het midden bereikend. En weer terug naar buiten. Onderweg een zelfgemaakt hartje met een goede gedachte erop onderweg neer leggend. Het wij-gevoel dat werd ervaren maakte ons wijzer.

Communicatie is belangrijk. Samenspraak en contact. Náást communicatie draait het in de samenleving ook om connectie. Behandel iedereen, wie ze ook mogen zijn, met het medeleven van liefde. Liefde kent geen angst. Liefde schuwt leugens. Angst is een slechte raadgever. Angst betrekt mensen in leugens, onrecht en kwaad. Boosheid en angst liggen ten grondslag aan rampspoed. Open, wijs en eerlijk communiceren vanuit saamhorigheidsbesef heeft vertrouwen en voorspoed tot gevolg.

© Conchita Willems            6/07/2020

Wilt u reageren op dit bericht? Gebruik dan de optie ‘Geef een reactie’ hieronder.

NB
Uw mailadres, nodig om de reactie te versturen, wordt niet zichtbaar weergegeven en blijft expliciet alleen bekend bij het Nederlands Blog Initiatief. Hierop is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Uw reactie wordt niet direct weergegeven; deze wordt eerst beoordeeld door het Nederlands Blog Initiatief.