Wij krijgen soms een verwijt of een email waarin ons iets wordt verweten waarvan wij niets weten. Je kunt je boos maken erover. Of je kunt je afvragen wat er bedoeld wordt. Misschien heeft de ander jou niet goed begrepen? Jij begrijpt er in ieder geval niets van. Dan ontstaan verwarring, irritatie en spanning. Hoewel, is er toch een misverstand? Herkent u dit? Durft u dan de juiste vraag te stellen, op de juiste plaats, op het juiste moment, aan de juiste persoon?

Nadenken op een rustige plek, omdat een mail mij in verwarring bracht? Wijze keuze! Prompt kwamen er inzichten die ik graag op deze plek wil delen.

Begrip ontstaat, wanneer we het ware van het onware scheiden. Er is veel verkeerde informatie in omloop. Verkeerde informatie ontstaat vaak omdat feiten niet gekend worden. Zie wat je ziet, niet wat iemand zegt dat je ziet. Bekijk de dingen, het leven, de ander rechtstreeks, niet door een wolk van vooroordelen, een gordijn van angst of een interpretatie van een ander. Wanneer stel je openbaar een vraag en wanneer van hart tot hart, van mens tot mens, op het persoonlijke vlak? Breng je zelf en anderen ertoe mee te kijken, in plaats van te redetwisten.

Statistieken bevestigen dat de minst geoefende mensen de meeste ongelukken krijgen. Oefenen, oefenen en nog eens oefenen is belangrijk. De weg naar geluk kan het beste gevolgd worden met goed gezelschap. Slecht gezelschap bestaat uit personen die zwelgen in verkeerde informatie. Die verkeerde informatie blokkeert het leerproces van mensen. Logisch redeneren krijgt bij verkeerde informatie geen kans. Goed gezelschap leert elkaar het leren door samen doen. Kom eens naar buiten als je durft: Menselijke waarden toepassen leert ons het ware van het onware te scheiden.

Kennis door DOEN! Kansen om blinde vlekken schoon te wassen door doen? Ik ga hier direct mee aan de slag en ga degene bellen, wellicht bezoeken, die mij door de mail in verwarring bracht. Ophelderen geblazen …

© Conchita Willems               23/01/2019

Wilt u reageren op dit bericht? Gebruik dan de optie ‘Geef een reactie’ hieronder.

NB
Uw mailadres, nodig om de reactie te versturen, wordt niet zichtbaar weergegeven en blijft expliciet alleen bekend bij het Nederlands Blog Initiatief. Hierop is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Uw reactie wordt niet direct weergegeven; deze wordt eerst beoordeeld door het Nederlands Blog Initiatief.