Er komen weer verkiezingen aan. Politici blazen nog even snel het stof van hun partijbeginselen en gaan weer de straat op. Drie jaar geleden schreef ik een cynisch stukje over de hebzucht van bestuurders. Sindsdien zagen nóg meer schandalen het daglicht. Toch ga ik ook dit jaar weer stemmen!

Dit schreef ik op 8 maart 2015:

Wat ben ik soms toch naïef! Hebzucht en bedrog bij bestuurders is kennelijk van alle tijden. Of zie ik het verkeerd? Zou het soms een deugd zijn die ik ontbeer, een ontbrekend gen of zo?

Interessante gedachte: zou dat ontbrekende gen misschien in relatie staan tot mijn adrenalineaanmaak? Ik bedoel, ik ben boos, maar ga niet de barricades op! Ik ga nog steeds stemmen, ofschoon ik steeds meer twijfels heb, en houd daarmee de graaiers in hun zetels. Ik troost mij met de gedachte dat wij tenminste nog kúnnen stemmen op wie ons belazeren.

Bang ook was ik bij de gedachte dat onze generatie politici de democratische gedachte in rap tempo aan het uithollen is, dat wij dus zouden eindigen als een samenleving met grote hekken eromheen met een sterke man aan het roer zoals voormalig minister en gevangenisdirecteur(!) Rita Verdonk. Maar dit is klaarblijkelijk al eeuwen aan de gang!

Dus waar moet ik eigenlijk bang voor zijn? Dit graaigen houdt zichzelf in stand via de ingewanden van onze bestuurders en is gebaat bij, nee afhánkelijk van de democratie. Wij zullen dus lekker tot in lengte van dagen kunnen blijven stemmen. We teren járen op de hapjes die ons in verkiezingstijd worden beloofd, mits we eens in de zoveel jaar onze democratische plicht doen uiteraard.
De bestuurder als de manier van het graaigen om zich voort te planten zogezegd.

opname/scan 2002, afgekeurd

Bijschrift bij de afbeelding van burgemeester Diederik van Bleyswijk:

Met al die politici die tegenwoordig in het hele land in opspraak komen, moet je niet denken dat het vroeger beter was…Diederik van Bleyswijk, die hier zo braafjes is afgebeeld, was in de 18e eeuw burgemeester van Gorinchem. In 1748 kwam aan het licht dat hij en andere regenten jarenlang te hoge grondbelasting hadden geheven en al dat extra geld in hun zakken hadden gestoken. Hij werd afgezet en moest 3000 gulden schadevergoeding betalen. Maar hoe gaan die dingen: zeven jaar later werd hij alweer in allerlei ambten benoemd.
Schilderij uit de collectie van het Rijksmuseum.