Wees zeker van je eigen geweten en heb vertrouwen in jezelf. Je geweten is je gids die aangeeft hoe je je moet gedragen. Of iets nu goed of slecht is, je geweten is verantwoordelijk. Het schuldgevoel in je geeft aan dat iets slecht is; daarom moet je met de kracht en het vertrouwen in je datgene doen wat zelfvertrouwen aankweekt. Ora et labora is een Latijnse uitdrukking en betekent letterlijk bid en werk. Als iemand deze uitdrukking gebruikt, wordt ermee bedoeld dat beide dingen belangrijk zijn, bidden en werken. Aan de ene kant is bidden een manier om je denken, voelen, woorden en daden te verbinden met je geweten. En aan de andere kant is werken belangrijk, zodat je vanuit dat geweten kunt bijdragen aan het leven op eigen wijze

Mogen ons gebed en onze daadkracht ons brengen naar ieders eigen bijdrage. Mijn bijdrage was onlangs een zorgvuldig verslag maken van de 9e Indië-Lezing met foto’s van mijn man Kees. Een warm hart, een koel hoofd en historisch besef waren nodig, opdat onthouden zal worden hoe het leven is bedoeld. Op zaterdag 7 maart waren die lezing en historisch besef de leidraad van de ontmoeting van het publiek met spreeksters, performer, muziek duo en moderator: http://www.amstelveenweb.com/nieuws-De-9de-Indie-lezing-op-7-maart-2020-in-Amsterdam&newsid=348953667

Het belang van trouw zijn aan waarden helpt bij het bepalen van standpunten. Waar sta je? Waar ga je naar toe? “Door je waarden te bepalen, stijg je uit boven de waan van de dag,” aldus Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie. “Wij mensen zijn geneigd om ons te laten leiden door emoties: we willen onbehagen vermijden en ons lekker voelen. Maar het vervelende is dat je daardoor alle kanten opvliegt, want emoties zijn veranderlijk en gaan voorbij. Door trouw te zijn aan je waarden, krijg je een hoger doel. Dat helpt je ook prioriteiten te stellen.”

Het gaat er in het samen leven bovenal om hóé je iets doet; niet zo zeer om wat je doet. Laten wij daar waar we zijn met kinderen én volwassenen dit besef delen: je waarden zijn je kompas!

© Conchita Willems            13/03/2020

Wilt u reageren op dit bericht? Gebruik dan de optie ‘Geef een reactie’ hieronder.

NB
Uw mailadres, nodig om de reactie te versturen, wordt niet zichtbaar weergegeven en blijft expliciet alleen bekend bij het Nederlands Blog Initiatief. Hierop is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Uw reactie wordt niet direct weergegeven; deze wordt eerst beoordeeld door het Nederlands Blog Initiatief.