foto: Kees Willems

Kweekseizoen

Cultuur is van oorsprong een Latijns woord. ‘Cultura’ betekent bebouwen, bewerken of onderhouden. Cicero stelde zelfs dat ‘Filosofie’ de ‘cultuur van de Geest is, een continue vraagstelling en het bewerken van de geest. Cultura is hier een proces van verfijning in de sfeer van de lerende samenleving. Zoals het kweekseizoen de belangrijkste tijd voor de tuinman is, zo is de studietijd voor de mens uiterst belangrijk. De tuinman wacht op het gunstige moment om te zaaien, zodat hij een rijke oogst binnen kan halen. Tijd is een cruciale factor voor het succes van de teelt. Zo is voor studenten de periode van hun opleiding als het kweekseizoen. Het is de belangrijkste tijd die zelfs bepalend voor hun leven is. De studiekeus, die berust op belangstelling, vereist zelfvertrouwen en de afspraak met zich zelf om vol te houden. Je ontwikkelt daarmee zelfrespect. Door dat zelfrespect en goede gedachten oogst de student goede studiehandelingen. Door deze handelingen te zaaien worden gewoonten geoogst. Door gewoonten oogst je karakter. En een goed karakter levert je de oogst op van voorspoed.

Als wandelaar is het goed toeven in de Amstelveense heemparken. Zo’n heempark is het Dr. Jac. P. Thijssepark, wel het bekendste in Amstelveen. In 1931 werd Chris Broerse directeur van de Plantsoenendienst van deze gemeente, toen nog Nieuwer-Amstel. De heer Broerse kreeg de opdracht om een park aan te maken op de grens van het Amsterdamse Bos. In 1940 is gestart met de aanleg van het toenmalige westelijk bovenland. In het Dr. Jac. P. Thijssepark spelen composities en belevingswaarde een grote rol. De dynamiek van de beplanting is groot. De kruiden en planten blijven niet vast op hun plek staan, maar verspreiden zich door uitzaaien en uitlopen. Het natuurlijk ogende park vergt zeer intensief onderhoud door gespecialiseerd personeel. Voortdurend moet worden afgewogen waar de natuur haar gang kan gaan en waar moet worden ingegrepen.

Zie dit leuk filmpje over voorspoedige arbeid door onze tuinmannen in het heerlijke park: https://youtu.be/MvKysW2F8kM?t=1

Thijsseparkfoto: Kees Willems

©Conchita Willems                25/08/2019