Waarom lijkt de toon in media meer gericht op vergoelijken van wangedrag dan op het erkennen van goed gedrag in covid-19 tijd? Hoe komt dat toch? Hoe lezen we kranten, hoe ervaar je informatiestroom van de media?

Deze bespiegelende foto van een papegaaiduiker, onlangs ontvangen van een dierbare op vakantie in IJsland, herinnert mij eraan dat ieder kan nadenken over en invoelen hoe volksgezondheid als wij-gevoel leeft. Papegaaiduikers zijn zeer aan elkaar gehecht, leven het grootste deel van het jaar op zee en broeden in kolonies vooral op kliffen en eilanden nabij de kust. Van nature trouw aan het wij-gevoel. Als ik zelf in gedachten overweeg, en het daarna met anderen deel alvorens iets te doen of iets te omschrijven, gebeurt dat vanuit saamhorigheid. Ieder mens broedt immers, mentaal, verbonden met de eigen soort. Jongeren, volwassenen en ouderen zijn veerkrachtig omgegaan met de covid-19 situatie, doen dat nog steeds en proberen nog steeds er het beste van te maken. Ontdekken wij de veilige omgang met elkaar door zelfvertrouwen en oprechtheid? Net als thuis, als op school als op het werk is gezond groepsgevoel in de dagelijkse omgang een natuurlijke basis van medemenselijkheid. En niet het ego-groepsgevoel dat gebaseerd is op de eigen behoefte van het moment. Zoals de premier afgelopen donderdag 6 augustus klip en klaar formuleerde met de woorden ‘oerstom’ en ‘in vredesnaam’, is deze tijd er niet om bepaalde eigen korte termijn behoeften te vervullen. Belangrijk is voor jong, volwassen en oud juist nu: het erkennen van medemenselijkheid op langere termijn als inspiratiebron.

Mogen wij naast verslag doen aan elkaar van actuele gebeurtenissen, ons super bewust zijn van de invloed die media hebben op kinderen en op ons zelf. Ons geweten jokt niet. Het doet de waarde van integere woord- en daadkeus in de strijd tegen het virus beseffen. Het gevaar van een lockdown, met economische gevolgen voor jongeren, volwassenen en ouderen, is realistisch. Media aandacht geven ok. Stemmen we die informatie af met het creatieve geweten hoe de coronaregels te respecteren?

Besef, heb lief en blijf gezond.

© Conchita Willems            7/08/2020

Wilt u reageren op dit bericht? Gebruik dan de optie ‘Geef een reactie’ hieronder.

NB
Uw mailadres, nodig om de reactie te versturen, wordt niet zichtbaar weergegeven en blijft expliciet alleen bekend bij het Nederlands Blog Initiatief. Hierop is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Uw reactie wordt niet direct weergegeven; deze wordt eerst beoordeeld door het Nederlands Blog Initiatief.