Op de afgelopen Indiëherdenking in Amstelveen sprak onze burgemeester Tjapko Poppens erover dat vrede niet vanzelfsprekend is. “Het jaarthema 2019 is een ode aan de veerkracht van een hele generatie die de verschrikkingen van een lange oorlog en de daaropvolgende ontheemding met zich meedroegen. Verlangen gaat in essentie over hoop en vertrouwen. De wil om te leven, niet op te geven. Brandend verlangen gaf mensen de kracht om de onvrijheid en het geweld te weerstaan en te blijven vertrouwen in een betere toekomst. Voor henzelf, voor hun kinderen. Die boodschap geven zij aan ons mee. Laten wij daar een voorbeeld aan nemen.” Erkentelijk dat hij de voorbeeldrol van onze lieve ouderen noemt. Ik besef dat zij, onze generatie en de generaties na ons verbonden zijn met levenskracht die in ieder van ons is.

Als leiders bóven de politieke partijen zijn burgemeesters rolmodellen voor de menselijke maat en het rechtsgevoel in de samenleving. Sociale wevers die goede omgangscodes stimuleren en ondersteunen. Het ontwikkelen en onderhouden van goede mores, van manieren van omgaan met elkaar die als weldadig worden beschouwd – dat is van levensbelang. Dergelijke rolmodellen inspireren tot draagvlak en draagkracht.

Deze blog wil ook draagkracht stimuleren. Waarvoor? Voor zelfonderzoek en zelfcorrectie. Voor het verslaan van eigen innerlijke vijanden, zoals hoogmoed, hebzucht, haat, begoocheling, wellust en jaloezie. Deze scheppen echt onzin, zelfs waanzin. Ze leiden ertoe dat leugens, misverstanden en vooroordelen tot waarheden worden verheven. Die in gedachten gaan heersen. Door aandacht te geven aan je menselijke waarden, word je minder geleid door conditionering. Wil je wereldvrede? Beseffen we dat bijdragen aan wereldvrede begint met het oprechte gedachtegoed om bij te dragen aan het welzijn van de samenleving? Van hart tot hart, in en om je heen? Verbeter de wereld, begin bij je eigen menselijkheid! Dat is onthullend merk ik. We doen immers allemaal ons best.

Mogen wij in menselijkheid elkaar blijvend ontmoeten …

©Conchita Willems               16/08/2018