Wow: Een collega op onze Mbo-school in Amsterdam maakte dit prachtige armbandje voor me. Wat een mooi begin van het schooljaar. De school is weer begonnen. De lessen op school zijn bedoeld om kennis met elkaar te delen en zo inspiratie op te doen voor de eigen vorming. Net zoals elk jaar zijn we gestart met een teamvergadering. Want een goed team draagt de veilige sfeer op school, in de klassen. De leerlingen en het lerarenteam leren elkaar kennen om samen het doel te bereiken: het diploma voor iedere leerling. Elke leraar is een voorbeeld voor elke leerling hoe je kennis vergroot en hoe leerlingen vaardig worden op de werkvloer. De leerlingen nemen het geleerde mee in hun leven, op hun werk, in de praktijk. We hebben gelukkig een goed team op school.

Er zijn talloze ongeschreven gedragsregeltjes, waar we ons in het dagelijks leven netjes volgens de norm naar gedragen. Vaak gebeurt dat vrijwel vanzelf, zonder erover na te denken, zó zit het in ons systeem verankerd. Normen en waarden op school dragen de sfeer. Bijvoorbeeld is er de norm: Iemand uitlachen is niet leuk. Waarde: Respect voor anderen. Of de norm: Als je iets van iemand hebt geleend, dan geef je dat ook weer terug. Waarde: Verantwoordelijkheid, Respect voor andermans spullen. Norm: Als iemand je helpt met iets, bedank je die persoon. Waarde: Dankbaarheid, Beleefdheid. Norm: Als je iets ergens van vindt, mag je dat gewoon zeggen. Waarde: Vrijheid van meningsuiting. Norm: Je houdt hierbij echter wel rekening met de gevoelens van anderen. Waarde: Respect voor anderen, Mededogen.

Hoe vrijheid gebruiken om vrede te bewaren? Het belang van trouw zijn aan waarden helpt bij het bepalen van standpunten. Waar sta je? Waar ga je naar toe? 75 jaar Vrijheid, dat begint bij jezelf. In voorgaande blog stond: “Door je waarden te bepalen, stijg je uit boven de waan van de dag,” aldus Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie. “Wij mensen zijn geneigd om ons te laten leiden door emoties: we willen onbehagen vermijden en ons lekker voelen. Maar het vervelende is dat je daardoor alle kanten opvliegt, want emoties zijn veranderlijk en gaan voorbij. Door trouw te zijn aan je waarden, krijg je een hoger doel. Dat helpt je ook prioriteiten te stellen.” Het gaat er in het samen leven bovenal om hóé je iets doet; niet zo zeer om wat je doet. Laten wij daar waar we zijn met kinderen én volwassenen onze vrijheid blij en dankbaar vieren!

Bron normen en waarden voorbeelden: https://www.normenenwaarden.org/normen-en-waarden-voorbeelden/

(c)Conchita Willems            25/09/2019

Wilt u reageren op dit bericht? Gebruik dan de optie ‘Geef een reactie’ hieronder.

NB
Uw mailadres, nodig om de reactie te versturen, wordt niet zichtbaar weergegeven en blijft expliciet alleen bekend bij het Nederlands Blog Initiatief. Hierop is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Uw reactie wordt niet direct weergegeven; deze wordt eerst beoordeeld door het Nederlands Blog Initiatief.