“Actieve burgers die het ondanks alle verschillen samen willen bolwerken. Dát is de rode draad die door onze geschiedenis loopt, tot op de dag van vandaag. Dat is wat ons sterk maakt”, aldus Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander in zijn kersttoespraak.

In ‘Groter denken, kleiner doen’ beschrijft Herman Tjeenk Willink zijn visie op de democratie. Het boek maakt bewust van eigen verantwoordelijkheid binnen de Nederlandse gemeenschap. Het emotioneerde mij. De schrijver haalt haarscherp boven water hoe inspirerend een sterke democratische rechtsorde fundamentele problemen effectief aanpakt. Hoe dan burgers en overheid op elkaar kunnen vertrouwen. Hoe essentieel het is om menselijke waarden te leven.

Hoewel we de intelligentie en het vermogen hebben om een gezonde omgeving te creëren, is het wijsheid wat ertoe doet. We hebben kennis over menselijke ontwikkeling, en het is menselijke achteruitgang die we hebben te begrijpen. We begrijpen mensenrechten, en het is de kunst van het leven in harmonie die de mens verruimt in bewustwording. We hebben een diepgaande invloed op het menselijk welzijn, en het is de verantwoordelijkheid voor onze acties die ieder voor zich onder ogen krijgt. “Wat doe ik?”, “Waar ga ik heen?” Leven is een kunst die geleerd wordt door training en gewenning. We zijn wat we herhaaldelijk doen. Leven is dan ook geen afzonderlijke daad: het is een gewoonte. Waarbij de innerlijke wereld van reflectie ons zal leiden en helpen om ons weer in contact te brengen met ons geweten, onze moraal; het is hier waar onze waarden vandaan komen.

Moge 2019 ons inspireren tot goed denken, voelen en doen; saamhorig. Een hartelijk nieuw jaar voor ons allemaal!

Kersttoespraak: https://nos.nl/artikel/2265020-koning-samenwerken-ondanks-alle-verschillen-maakt-ons-sterk.html

(c) Conchita Willems           02/01/2019

Wilt u reageren op dit bericht? Gebruik dan de optie ‘Geef een reactie’ hieronder.

NB
Uw mailadres, nodig om de reactie te versturen, wordt niet zichtbaar weergegeven en blijft expliciet alleen bekend bij het Nederlands Blog Initiatief. Hierop is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Uw reactie wordt niet direct weergegeven; deze wordt eerst beoordeeld door het Nederlands Blog Initiatief.