Algemene Voorwaarden van het Nederlands Blog Initiatief

Een paar van de belangrijkste spelregels voor als je wilt bloggen op een rijtje:

 1. Tekst en beeld aanleveren via onze contact pagina
 2. De redactie van het Nederlands Blog Initiatief (NBI) accepteert je bijdrage – of wijst deze af met opgaaf van reden. Je kunt wel een nieuwe, herschreven versie insturen.
 3. Tekst maximaal 800 woorden per keer, langere verhalen graag opdelen.
 4. Beeld bijvoegen (langwerpig liggend formaat), zelfgemaakt: tekening, foto, collage, een stukje van je eigen handschrift en dergelijke.
 5. Van alles wat je aanlevert, geef je door het aanleveren aan, dat jij de auteursrechten bezit: jij ben de maker of wettige beheerder van wat je ons aanlevert.
 6. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je auteursrechtelijke bescherming.
  Wij kunnen niet in de hand houden wat lezers met jouw teksten en beelden doen die je op onze site publiceert. Als je wilt voorkomen dat mensen je werk zomaar ‘lenen’ adviseren we om aan je tekst op je blogpagina een mededeling te hechten.
  Voorbeeld:
  Beste lezer, ik verklaar hierbij het volgende op [datum van vandaag]        Krachtens de artikelen L.111, 112 en 113 van het Wetboek van   intellectueel eigendom, verklaar ik dat mijn rechten zijn verbonden aan al mijn persoonlijke gegevens en werk, tekeningen, schilderijen, foto’s, teksten etc. gepubliceerd op mijn blog vanaf de dag dat ik mijn account aangemaakt heb. Voor (commercieel) gebruik van voorgaand werk zal te allen tijde eerst mijn schriftelijke toestemming nodig zijn. [Naam]
 7. Algemene Verordening Gegevensbescherming
  Alle persoonsgegevens die jij het Nederlands Blog Initiatief aanlevert, zoals bijvoorbeeld je (e-)adres, telefoonnummer etc., worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt en behandeld. Zij blijven dus uitdrukkelijk alléén bekend bij het NBI en zullen niet aan derden worden verstrekt.
  Je hebt te allen tijden recht van inzage, bezwaar, vernietiging en om vergeten te worden.
 8. Met je inzending geef je ons toestemming om het werk op het Nederlands Blog Initiatief te publiceren.