Wat fijn dat in onze woonplaats de samenwerking tussen politie, jongerenwerkers en acties van inwoners en winkeliers preventief werkte afgelopen dinsdag. *)

Moge de ondermijning van democratische spelregels, van het wettelijk gezag en van persvrijheid, brengen als vrijheid van meningsuiting stoppen! Vooral in deze bijzondere crisistijd geldt: maak je huis tot een thuis. Mediteer in je eigen ruimte, alleen, en toch samen. Zie je buurt als je thuis, met hart voor elkaar.

Er was een monnik die op een dag bezoek kreeg van enkele mensen. Nieuwsgierig vroegen ze hem wat voor nut het leven in stilte en meditatie had. De monnik, die net een emmer water haalde uit een diepe bron, stopte zijn werkzaamheden en zei: ‘Kijk eens in de bron. Wat zien jullie?’ De mensen tuurden naar het water en zeiden: ‘We zien helemaal niets’. Enige tijd later herhaalde de monnik zijn vraag.

‘Kijk weer in de bron. Wat zien jullie nu?’ De mensen keken weer en zeiden opgetogen: ‘We kunnen in de weerspiegeling onszelf zien!’

‘Dat is de kracht van de stilte,’ legde de monnik uit. ‘Ik was water aan het putten en daarom was het water onrustig. Nu is het rustig en kunnen jullie jezelf zien. Maar blijf nog even hier wachten.’

Enige tijd later zei de monnik weer: ‘Kijk nu nog een keertje in de bron. Wat zien jullie nu?’ De bezoekers tuurden naar de bron en riepen uit:

‘Nu zien we de stenen op de bodem van de bron!’ ‘Juist,’ beaamde de monnik, ‘als je maar lang genoeg wacht en opgaat in stilte en meditatie, kun je de grond van alles aanschouwen.’ Bron: anoniem

Voordat ik spreek, stel ik mezelf de vraag: Verbeter ik de stilte? Stilte is echt kijken. Stilte is echt luisteren. Stilte is echt voelen. De vernieuwende slaap, de zuiverende droom, de reinigende woorden. In de adem is stilte. In de boom is stilte. In de zee is stilte. In de lucht is stilte. Stilte is altijd bij je, met je, aanwezig in je.

Stilte is thuis zijn … Nu ben ik stil !!

*) https://rtva.nl/2021/01/poppens-prijst-betrokkenheid-amstelveners-na-rustige-avond-we-hebben-ons-goed-voorbereid/

© Conchita Willems           28/01/2021

Wilt u reageren op dit bericht? Gebruik dan de optie ‘Geef een reactie’ hieronder.

NB
Uw mailadres, nodig om de reactie te versturen, wordt niet zichtbaar weergegeven en blijft expliciet alleen bekend bij het Nederlands Blog Initiatief. Hierop is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Uw reactie wordt niet direct weergegeven; deze wordt eerst beoordeeld door het Nederlands Blog Initiatief.