‘Tussen de geboorte van de wereld en de zondvloed missen negen eeuwen – of zijn er teveel. Dat is afhankelijk van welke van de twee bronnen in Genesis je serieus neemt.’

‘Dus?’

‘De Almachtige heeft in zijn Eigen Tekst een fout gemaakt?’

‘De Bijbel is niet geschreven op consistentie. Het gaat ook niet om de precieze woorden, het gaat om de Geest.’

‘Maar het zijn niet alleen de woorden, daar kan ik een andere interpretatie aan geven. De cijfers kloppen niet!’

‘Dat is waar.’

‘Ben ik nu verdoemd?’

‘Hoezo?’

‘Ik kan niet langer zonder twijfel in het Boek der Boeken lezen. Dan is mijn ziel immers niet meer te redden?’

‘En als dit verwarrende gegeven nu eens de Bedoeling van de Schepper is?’

‘Dat de Here Zelf mijn geloof op de proef stelt?’

‘Wat is geloof als het nooit getest wordt? Niet meer dan een gemakkelijke luie stoel!’

‘Maar ik dacht dat twijfel niet in Gods Schepping hoorde. Dat is toch van de Duivel?’

‘Is het dan nu tijd om je eigen denken te gaan betwijfelen?’

 

Dit is een Doorsel, een dialoog van rond de 200 woorden.