Voorbeeld

Op de vluchtelingenlocatie Kronenburg in Amstelveen waar wij in 2016 als vrijwilligersteam aanwezig waren, stapte onverwacht de wat oudere wijkagent met drie jonge collega-agenten de kinderruimte binnen. De jonge agenten kwamen kennismaken. Aangezien ik jaren geleden op de politieschool in Amsterdam met plezier les heb gegeven, vind ik het leuk om met jonge agenten te praten. Hoe ze het werk vonden? Tijdens ons gesprek liet één van hen zich ontvallen: Hij is ons goede voorbeeld! Wijzend op de oudere agent. Zijn beide collega’s knikten enthousiast en ik voelde me zo blij worden. Hoe komt het toch dat een ouder iemand jongeren kan inspireren? Kennelijk zijn voorbeelden belangrijk. Hier stond er één, die zijn jongere vakbroeders tot voorbeeld strekte.

Tijdens dit gesprek bleek dat zij hun vrouwelijke collega in wijk Geuzenveld – Amsterdam kenden. Zij had een succesvolle gastles verzorgd bij de Hart voor Elkaar Kinderclub in het wijkcentrum. Het voorval kwam ter sprake van het kleine jongetje uit Syrië, dat in keurig Nederlands vertelde: Bij ons kwam de politie ook helpen toen er een bom in ons huis ontplofte! Het werd heel stil in het clublokaal. Alle kinderen, juffen en de meester zwegen. Er ontstond een pijnlijke stilte. De agente zei: “O … Gelukkig ben je nu bij ons!!!”  Door die kordate opmerking verscheen er bij het jongetje een brede lach. En wij keken opgelucht, want wat is dát waar.

Gelukkig was hij bij de kinderclub, waar goede vrienden worden gemaakt, leuke liedjes worden gezongen, fijn wordt geknutseld, samen nagedacht over goed en kwaad en naar elkaar wordt geluisterd. De manier hoe zij de menselijke waarden waarheid, juist gedrag, vrede, liefde en geweldloosheid ontdekken, de kennis die wordt gedeeld, de zorg die zij ervaren en de liefde die er is! Door het prachtige voorbeeld dat de kinderwerkers aan hen geven. Onmisbaar!

© Conchita Willems               9/02/2020

Wilt u reageren op dit bericht? Gebruik dan de optie ‘Geef een reactie’ hieronder.

NB
Uw mailadres, nodig om de reactie te versturen, wordt niet zichtbaar weergegeven en blijft expliciet alleen bekend bij het Nederlands Blog Initiatief. Hierop is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Uw reactie wordt niet direct weergegeven; deze wordt eerst beoordeeld door het Nederlands Blog Initiatief.