Grenzen aan wensen?

Moge ik zelf grenzen aan wensen inzetten om onze planeet Moeder aarde te beschermen! Motivatie: citaat van Moeder Teresa op de vraag of ze niet een druppel op de gloeiende plaat is: “We hebben zelf het gevoel dat wat we doen slechts een druppel op een gloeiende plaat is. Maar de oceaan zou minder zijn vanwege die ontbrekende druppel.” Herkent u deze druppelkracht?

Beroerd door onderstaande verontwaardiging van dierbare echtgenoot Kees als ingezonden brief onlangs in de lokale huis- aan huiskrant. Onder de indruk van zijn pleidooi voor klimaatbesef voor jong en oud. Die richt zich tot de lokale gemeenschap, inclusief mijzelf: “Hoe is de situatie in Nederland? Onder behoorlijke tijdsdruk moeten hier maatregelen genomen worden met als doel dat we in ons land in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Er is daarover nog geen politiek besluit gevallen. Maar gezien de zwaarte van het takenpakket zou het gunstig zijn om daar zo snel mogelijk mee te beginnen. De voorbereidende besluitvorming binnen de organisaties van de betrokken sectoren zal al de nodige tijd vergen. We kunnen ons zorgen maken over de mate waarin het internationaal zal gaan lukken. Om onze inspanningen echter afhankelijk daarvan te stellen, teneinde te voorkomen dat we misschien wel voorop komen te lopen in de komende jaren? Dat is een discutabel argument. Het zou m.i. knap zijn als Nederland een middenpositie bereikt. De Nederlandse regering wil namelijk, dat, in aanloop naar een CO2-neutraal 2050, in 2020 14 procent van de in Nederland verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen komt. In 2015 was dat 5,83 procent en begin 2018 6 procent. Doorgaand in dat tempo komen we voor 2020 uit op 7 procent. Toch? Terwijl in 2015 11 andere EU-landen hun 2020-energiedoel al hadden bereikt! Er is geen enkele reden om ons gedrag te laten bepalen door landsbestuurders, die uit eigen belang hun verantwoordelijkheid niet nemen voor de toekomst van hun bevolking. Integendeel; laten we in Nederland naar onszelf kijken! Laten we er in ieder geval naar streven tenminste een behoorlijke middenpositie in te nemen bij die landen die hun politieke afspraken nakomen. Laten wij in Amstelveen op zijn minst bereid zijn onze prioriteiten af te stemmen op de politieke afspraken die voor Nederland gemaakt zijn. Dan nemen wij in ieder geval onze verantwoordelijkheid voor de planeet waarop onze kleinkinderen leven!”

Vanuit dit perspectief meedoen en samen denken vanmorgen bij het energie-ontbijt in de Openbare Bibliotheek van Amstelveen was louterend! Een wij-gevoel bewogen door onderlinge ontmoetingen van ruim 50 aanwezigen inspireert enorm. De 3 gastsprekers zetten de toon vanuit heldere inzichtelijke ervaringen. Top dit al weer 12e duurzaam ontbijt: https://02025.nl/organization/3346/energieontbijt-amstelveen

Bron afbeelding: http://www.doasone.com

© Conchita Willems        8/02/2019

 

Wilt u reageren op dit bericht? Gebruik dan de optie ‘Geef een reactie’ hieronder.

NB
Uw mailadres, nodig om de reactie te versturen, wordt niet zichtbaar weergegeven en blijft expliciet alleen bekend bij het Nederlands Blog Initiatief. Hierop is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Uw reactie wordt niet direct weergegeven; deze wordt eerst beoordeeld door het Nederlands Blog Initiatief.