In verband met voorbereidingen van de komende 4 mei herdenking zijn veteranen, met wie ik in goede vriendschap verbonden ben, in overleg over hoe hun bijdrage te geven. Een goede vriendin herstelde vol geduld, borduursteek voor borduursteek, de banier voor ze om die op 4 mei eervol te kunnen dragen.

Wat doet vriendschap eigenlijk voor ons? Wat maakt iemand tot een vriend? Waaruit bestaat het plezier van vriendschap precies? Kun je vriendschappen wel máken? Wie noem je vriend? Degene die genegenheid heeft voor jou? Of degene naar wie jouw genegenheid uitgaat? Of is er alleen sprake van vriendschap bij wederkerigheid? En bovenal: wat zijn echte vrienden, waaraan herken je de ware vriendschap? Voor mij zijn vrienden zij, die echte raad, bemoediging en troost kunnen geven. Ik voel en ervaar dan begrip en genegenheid van hart tot hart. Die ervaring heeft op allebei een heilzame invloed, in welke omstandigheden ook – zowel bij verlies of winst, pijn of plezier, geluk of tegenspoed. Het vertrouwen en de eer zijn in veilige bewaring bij elkaar. Aristoteles (Grieks filosoof en wetenschapper die met Socrates en Plato wordt beschouwd als een van de invloedrijkste klassieke filosofen) onderscheidt drie vormen van vriendschap, naargelang zij is gericht op: het nuttige (voordeelvriendschap), het aangename (genotsvriendschap) en het goede (karaktervriendschap). In dat perspectief is vriendschap te definiëren als elkaar het goede toewensen omwille van het nuttige, het aangename of het goede. De laatste vorm beschouwt Aristoteles als de hoogste vorm van vriendschap. Daarnaast ziet hij nog een vierde vorm van verbinding of gehechtheid, de burgervriendschap, die gericht is op het algemeen belang. Deze is voorwaarde voor de sociale cohesie in een gemeenschap of organisatie. Volgens Aristoteles is vriendschap te beschouwen als de hoogste deugd, nog hoger dan rechtvaardigheid.

Nieuwsgierig wat jij onder vriendschap verstaat? Heeft het met gelijke interesse te maken? Samen hierover praten doet ontdekken hoe kostbaar vriendschap is. Het is interessant om bij je zelf te onderzoeken bij welke vorm van vriendschap jij je veilig en blij voelt. Test je zelf en ontmoet elkaar, dan verleid en overtuig je je zelf ervan wat het betekent om onderdeel van een samenleving te zijn! Net als die veteranen mij inspireren tot gevoelens van veiligheid en waardering.

(c) Conchita Willems 18/04/2018

 

Wilt u reageren op dit bericht? Gebruik dan de optie ‘Geef een reactie’ hieronder.

NB
Uw mailadres, nodig om de reactie te versturen, wordt niet zichtbaar weergegeven en blijft expliciet alleen bekend bij het Nederlands Blog Initiatief.
Uw reactie wordt niet direct weergegeven; deze wordt eerst beoordeeld door het Nederlands Blog Initiatief.